Újdonságok, napi ige

Újdonságok, napi aktualítások és a Bibliaolvasó Útmutató (Losungen) napi igéi a honlapon.

Link Napi bibliai olvasmány
Az evangélikus bibliaolvasó útmutató napi igéi és napi rövid lelki olvasmány.
Link A gyülekezeti énnekkar adventi szolgálata Észak-Komáromban
2018. december 9-én, advent 2. vasárnapján az Észak-Komáromi evangélikus templomban szolgált a gyülekezet énekkara.
Link Hálaadás a 90 évért
2018. november 24-én ünnepi istentisztelet keretében adott hálát a gyülekezet megalapításának 90. évéért.
Link A Komáromi Városi Televízió beszámolója a 90 éves ünnepségről.
 
Link A Komáromi Újság beszámolója a 90 éves ünnepségről
A Komáromi Újságban cikk olvasható a gyülekezet ünnepségéről.
Link A 2018. november 3-i takarítás és festés néhány pillanata
November 3-án a gyülekezet tagjai kitakarították a lelkészlakást, kifestették a lépcsőházat, javították a javítandókat, rendbe tették a kertet, és az irattárat.
Link A régi honlap
A linkre lépve megtekintheti a korábbi honlapot.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek