Hírek

Ezen az oldalon az egyházközség múltbeli híreit olvashatja.

Link Az énekkar felvidéki szolgálata
Egyházközségünkből másodmagammal részt vettünk a Felsőszeliben 2019. szeptember 21-én rendezett missziós napon, a szlovákiai magyar evangélikusok találkozóján. Kapcsolatot kerestünk – és találtunk – az ottani magyarokkal. Ennek eredménye, hogy meghívást kaptunk; gyülekezetünk énekkarával Farnadon, egy vasárnapi istentiszteleten szolgálhassunk. November 3-án utazott 12 fős énekkarunk a gyönyörű helyen fekvő faluba. Az evangélikus templom közel 200 éves, ma is erős vára a helyi magyar nyelvű evangélikusoknak. De saját lelkészük már nincsen. Ezen a vasárnapon Nagy Olivér alsószeli lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát, és ekkor emlékeztek meg a reformáció évfordulójáról is. Az istentisztelet második felében került sor énekkarunk műsorára. Először a reformáció korában keletkezett kórusműveket énekeltük. Elhangzott Luther több dallama is, melyek körülölelték Túrmezei Erzsébetnek Lutherről szóló versét. A kb. félórás előadás további részében dicséreteket, könyörgéseket szólaltattunk meg egy-egy versrészlettel, amelyek „rímeltek” a kórusművek szövegére. A magyarságért szóló zenés imádsággal zárult a szolgálatunk. A maroknyi hallgatóság olyan figyelemmel és szeretettel követte a műsort, hogy az előadók közben megfeledkeztek a templom hűvös klímájáról, hiszen nem volt fűtés. A szeretetvendégségen azután forró tea, forró kávé és szendvicsek, sütemények garmadája várta a szolgálattevőket. Nagy Olivér tiszteletes úr sajnos továbbállt, hiszen őt még más magyar gyülekezetben várták istentiszteletre. A helyiekkel való beszélgetés közben hamar elröppent az idő. A vendégek és a vendéglátók egyaránt abban a reményben búcsúztak el egymástól, hogy ezt a közös ünnepet még újabb találkozások fogják követni, hol Komáromban, hol Farnadon. (Miklós Józsefné)
Link Reformáció ünnepe 2019.
A komáromi gyülekezetek ebben az évben is megemlékeztek az őszi pünkösdről, a reformáció ünnepéről, amely igazi Krisztus ünnep volt minden résztvevő számára. Külön öröm, hogy ebben az évben is együtt tudtunk ünnepelni a római katolikus testvérekkel plébánosuk, Bros Gergely atya vezetésével. A református templomban tartott istentiszteleten igét hirdetett Menyesné Uram Zsuzsanna evangélikus lelkész. Énekkel szolgált a református és az evangélikus énekkar. A lelkipásztorok közös imádsággal és áldással zárták az alkalmat, majd a vendéglátó gyülekezet jóvoltából terített asztalok mellett folytatódhatott az együttlét.
Link Kerítésfelújítás 2019.
A gyülekezet - az egyházmegye és az önkormányzat anyagi támogatásával - az idén megvalósította régi álmát is, és felújította az utcafronton lévő kerítését. A városképet is rontó megbillent alapzat lebontásra került, és helyébe új lábazat épült. A vaskerítés felújítás után visszakerült régi helyére. A romos kőfal eltávolítását társadalmi munkában végezték a gyülekezet férfi tagjai. Az asszonytestvérek finom ebéddel várták a bontásban résztvevőket. Ennek a munkának néhány pillanatát őrizték meg a mellékelt fotók, és a kész alkotást is bemutatjuk.
Link Épületfelújítás 2019
2019. augusztusában elkezdtük az imaház tetejének felújításához szükséges felméréseket, valamint átépítettük az udvaron lévő kocsibeállót. A főként társadalmi munkában végzett munkálatok egyes munkafázisait az alábbi képek örökítették meg.
Link Közös, református-evangélikus istentiszteletek 2019. nyarán
2019 nyarának vasárnapjain - a komáromi református templom belső felújítása okán - a református gyülekezet tagjai az evangélikus imaházba jártak istentiszteletre. A 10 órakor kezdődő alkalmakon a két felekezet tagjai együtt ünnepeltek. Az igehirdetések felváltva hangzottak a gyülekezetekben szolgáló lelkipásztoroktól. A hónapok első vasárnapjain úrvacsorai közösségben lehettünk együtt. Képeink az augusztus első vasárnapi istentiszteleten készültek, amikor református keresztelőre is sor került.
Link Keresztény Ifjúsági Tábor - Győrság 2019. július 15-20.
Ebben az évben július 15. és 20. között került megrendezésre a hittanostábor Győrságon, a plébánián. A komáromi evangélikusokkal közösen tartott táborban mintegy negyvenen vettek részt. A kirándulásokkal, előadásokkal, akadályversenyekkel tarkított héten Isten igéje a gazdag ifjú története alapján szólt hozzánk. A fényképek igyekeznek valamit visszaadni a tábor áldott hangulatából.
Link „Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten!” – Szlovák-magyar istentiszteletet tartottak Észak-Komáromban
2019. március 10-én, böjt első vasárnapján, különleges, kétnyelvű istentiszteleten vehettek részt a szlovák és magyar evangélikusok az észak-komáromi templomban. A szlovák-magyar istentisztelet egyháztörténeti jelentőségűnek mondható, mivel ilyen alkalom még nem volt a gyülekezetek életében. A közös istentisztelet ötlete az ökumenikus imahét alkalmával merült fel, a megvalósítást mindkét fél nagy örömmel és lelkesedéssel várta. Az istentisztelet kezdetén Helena Aggová, a szlovák gyülekezet felügyelője köszöntötte a szép számmal megjelent gyülekezetet. A bűnvallás szlovák, az úrvacsora liturgiája magyar nyelven hangzott el. A liturgiában Jana Kačicová Horňáková és Menyesné Uram Zsuzsanna szolgált. Isten igéjét Zsid 4,14-16 alapján Menyes Gyula, a dél-komáromi evangélikus gyülekezet lelkésze hirdette. Az igehirdetés tolmács segítségével szlovák nyelven is elhangzott. A gyülekezeti énekek között szlovák és magyar korálok is voltak, az imádságokat és az Apostoli hitvallást mindenki a maga nyelvén mondta. Az istentiszteleten a dél-komáromi evangélikus gyülekezet kórusa is énekelt. Az alkalom zárásaként – orgona és harsonakísérettel – két nyelven hangzott fel Luther éneke, az „Erős vár a mi Istenünk”. Az esemény testvéri beszélgetésekkel és szeretetvendégséggel zárult. Böjt első vasárnapján valóban Istentől megáldott alkalmon lehettünk együtt istentiszteleti közösségben szlovák és magyar evangélikusok. Jó volt megismerni egymás énekeit, liturgiáját, közösen imádkozni, s érezni azt, hogy Isten ígérete szerint minden szívünkből fakadó szót meghallgat, akár szlovák, akár magyar nyelven mondjuk. Az úrvacsora közösségében megtapasztalhattuk a bűnbocsánat örömét, és azt, hogy általa valóban egy testvéri közösséggé lehetünk nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. A közös istentisztelet hagyományteremtő céllal jött létre. Bízunk benne, hogy Isten segítségével és áldásával újra és újra összegyűlhetünk az ő nevében, hogy két nyelven imádkozzunk az egy Istenhez, aki reménységünk szerint meghallgatja a szívből hozzá fohászkodókat. Angyal-Cseke Csaba
Link Hálaadó istentisztelet - házaspárok megáldása a Házasság Hete alkalmából 2019
2019. február 10-én ünnepi istentisztelet keretében került sor a házaspárok megáldására. A szolgálatot Menyesné Uram Zsuzsanna lelkész végezte. 13 pár kért áldást házasságukra.
Link Ökumenikus istentisztelet és szeretetvendégség 2019.
Az Ökumenikus imahét keretében 2019. január 24-én az evangélikus gyülekezet volt a vendéglátó. Igét hirdetett Mészáros Sándor baptista lelkipásztor. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével és szolgálatával Jana Kačicová- Horňáková az Észak-Komáromi Szlovák Evangélikus Egyházközség lelkésze.
Link Hálaadás a 90 évért
2018. november 24-én ünnepi istentisztelet keretében adott hálát a gyülekezet megalapításának 90. évéért.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2019. szeptember »
szeptember
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30