Hírek

Ezen az oldalon az egyházközség múltbeli híreit olvashatja.

Link Épületfelújítás 2019
2019. augusztusában elkezdtük az imaház tetejének felújításához szükséges felméréseket, valamint átépítettük az udvaron lévő kocsibeállót. A főként társadalmi munkában végzett munkálatok egyes munkafázisait az alábbi képek örökítették meg.
Link Közös, református-evangélikus istentiszteletek 2019. nyarán
2019 nyarának vasárnapjain - a komáromi református templom belső felújítása okán - a református gyülekezet tagjai az evangélikus imaházba jártak istentiszteletre. A 10 órakor kezdődő alkalmakon a két felekezet tagjai együtt ünnepeltek. Az igehirdetések felváltva hangzottak a gyülekezetekben szolgáló lelkipásztoroktól. A hónapok első vasárnapjain úrvacsorai közösségben lehettünk együtt. Képeink az augusztus első vasárnapi istentiszteleten készültek, amikor református keresztelőre is sor került.
Link Keresztény Ifjúsági Tábor - Győrság 2019. július 15-20.
Ebben az évben július 15. és 20. között került megrendezésre a hittanostábor Győrságon, a plébánián. A komáromi evangélikusokkal közösen tartott táborban mintegy negyvenen vettek részt. A kirándulásokkal, előadásokkal, akadályversenyekkel tarkított héten Isten igéje a gazdag ifjú története alapján szólt hozzánk. A fényképek igyekeznek valamit visszaadni a tábor áldott hangulatából.
Link „Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten!” – Szlovák-magyar istentiszteletet tartottak Észak-Komáromban
2019. március 10-én, böjt első vasárnapján, különleges, kétnyelvű istentiszteleten vehettek részt a szlovák és magyar evangélikusok az észak-komáromi templomban. A szlovák-magyar istentisztelet egyháztörténeti jelentőségűnek mondható, mivel ilyen alkalom még nem volt a gyülekezetek életében. A közös istentisztelet ötlete az ökumenikus imahét alkalmával merült fel, a megvalósítást mindkét fél nagy örömmel és lelkesedéssel várta. Az istentisztelet kezdetén Helena Aggová, a szlovák gyülekezet felügyelője köszöntötte a szép számmal megjelent gyülekezetet. A bűnvallás szlovák, az úrvacsora liturgiája magyar nyelven hangzott el. A liturgiában Jana Kačicová Horňáková és Menyesné Uram Zsuzsanna szolgált. Isten igéjét Zsid 4,14-16 alapján Menyes Gyula, a dél-komáromi evangélikus gyülekezet lelkésze hirdette. Az igehirdetés tolmács segítségével szlovák nyelven is elhangzott. A gyülekezeti énekek között szlovák és magyar korálok is voltak, az imádságokat és az Apostoli hitvallást mindenki a maga nyelvén mondta. Az istentiszteleten a dél-komáromi evangélikus gyülekezet kórusa is énekelt. Az alkalom zárásaként – orgona és harsonakísérettel – két nyelven hangzott fel Luther éneke, az „Erős vár a mi Istenünk”. Az esemény testvéri beszélgetésekkel és szeretetvendégséggel zárult. Böjt első vasárnapján valóban Istentől megáldott alkalmon lehettünk együtt istentiszteleti közösségben szlovák és magyar evangélikusok. Jó volt megismerni egymás énekeit, liturgiáját, közösen imádkozni, s érezni azt, hogy Isten ígérete szerint minden szívünkből fakadó szót meghallgat, akár szlovák, akár magyar nyelven mondjuk. Az úrvacsora közösségében megtapasztalhattuk a bűnbocsánat örömét, és azt, hogy általa valóban egy testvéri közösséggé lehetünk nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. A közös istentisztelet hagyományteremtő céllal jött létre. Bízunk benne, hogy Isten segítségével és áldásával újra és újra összegyűlhetünk az ő nevében, hogy két nyelven imádkozzunk az egy Istenhez, aki reménységünk szerint meghallgatja a szívből hozzá fohászkodókat. Angyal-Cseke Csaba
Link Hálaadó istentisztelet - házaspárok megáldása a Házasság Hete alkalmából 2019
2019. február 10-én ünnepi istentisztelet keretében került sor a házaspárok megáldására. A szolgálatot Menyesné Uram Zsuzsanna lelkész végezte. 13 pár kért áldást házasságukra.
Link Ökumenikus istentisztelet és szeretetvendégség 2019.
Az Ökumenikus imahét keretében 2019. január 24-én az evangélikus gyülekezet volt a vendéglátó. Igét hirdetett Mészáros Sándor baptista lelkipásztor. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével és szolgálatával Jana Kačicová- Horňáková az Észak-Komáromi Szlovák Evangélikus Egyházközség lelkésze.
Link Hálaadás a 90 évért
2018. november 24-én ünnepi istentisztelet keretében adott hálát a gyülekezet megalapításának 90. évéért.
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek